Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Anna Čadková řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Tyto www stránky se zabývají primárně pronájmem obytných vozidel. Evidujeme vaše objednávky, pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky a sepsání smlouvy o pronájmu. Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář, smlouvu, dokončíte objednávku) automaticky.

Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 30 dnů od vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši doručovací adresu (Vinohradská 1755/116, Praha 3, 13000) nebo na email cch.doprava@seznam.cz. Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody. V případě aktivního pronájmu vaše data vymazat nemůžeme.

Není-li to výslovně uvedeno, Anna Čadková nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Menu